Uttalande från Fisksätra föreningsråd den 17 mars som också Guds Hus vänförening ställt sig bakom

I det svenska samhället har alla människor rätt att välja, uttrycka och praktisera sin religion. Det är en rätt som vi vill slå vakt om.
Här i Fisksätra tar vi ansvar för det demokratiska samhällets värderingar och därför samlas, troende såväl som icke-troende, för att tillsammans försvara religions- och trosfrihet i vårt land. Vi tar avstånd från allt våld i religionens namn samtidigt som vi betonar religionens betydelse för samhällets kulturella och politiska utveckling. Religionen ska inte marginaliseras eller förbjudas, utan skall vara ett verkningsfullt bidrag till att främja det gemensamma bästa. Vi känner oro inför aktiviteter som förekommer i vår stadsdel och som syftar till rekrytering av ungdomar till terroristgrupper i utlandet. Genom samverkan mellan de religiösa samfunden, Guds Hus, Fisksätra Folkets Hus, Råd och Stödcentret Källan och andra föreningar vill vi motverka främlingsfientligheten i samhället och istället förstärka social sammanhållning, integration och solidaritet.

Denna text är antagen av Fisksätras Föreningsråd.
Fisksätra, den 17 mars 2015

Additional information