Årsmötet den 22 april 2015 samlade ett drygt tjugotal medlemmar. År 2014 gicks igenom och styrelsen beviljades valfrihet. Verksamhetsplan och budget 2015 antogs. Styrelse för 2015 valdes. Styrelsen konstituerade sig efter årsmötet. Styrelsen för 2015 är Urban Hermansson ordförande, Awad Olwan, Stefan Herczfeld, Sadat Sidiqi, Barbro Bolonassos, Pia Vannesjö, Christian Hidalgo och Annika Wirén, samt suppleanter Sandra Atler, Louise Kjessler, Martin Johansson och Guled Abdullahi.

 

Additional information