Därför är Guds Hus viktigt och angeläget

Cafésamtalet den 20 maj handlade om Varför projektet Guds Hus är viktigt eller snarare Därför är Guds Hus viktigt och angeläget.

Ett drygt tjugotal slöt upp och  med ledning av Stefan Herczfeld, Katolska kyrkan, fördes samtal om läget i Fisksätra, i Nacka, storstockholm och världen. Världen finns i Fisksätra, och Fisksätra är en del av världen. De påverkar varandra. Samtalet handlade om möten, att mötas och ta del av varandras berättelser, med nyfikenhet och respekt. Jag behöver inte hålla med, men respekterar och tar del av den andres berättelse. I en tid när monologer, ensidighet och tystnad riskerar att ta över är dialogen och samtalet än viktigare. Där har vi alla ett ansvar och en möjlighet. Så möter vi rädslor med intresse och möjlighet.

Fisksätra är ett gott och bra exempel på hur vi kan leva tillsammans. Här har vi levt i sämja i 40 år. Vi är en inspiration för andra. Vi kan visa hur ett samhälle av mångfald och med olika trossamfund kan vara en levande och bra plats att bo och verka i. Det blir ofta så att innerstan talar om förorter som problem. Låt oss formulera vår egen självbild. Vi äger den frågan. Vi ser oss inte som problem.

Ola Vettergren, projektledare för insamlingsstiftelsen, berättade om arbetet med att samla in medel för Guds Hus arbetet och kommande byggnation av verksamhetslokal och moské. Nu finns möjlighet att köpa tegelstenar. Under kvällen köptes ett antal. Samtal fördes om att samarbeta med andra föreningar  och med kommunen, att synas i media och återigen vikten av att föra det goda samtalet. Så kan exemplets makt föras vidare. Så kan också vänföreningen få fler medlemmar, och vi kan göra än mer tillsammans.

Guds Hus består av tre delar; det är en idé, det är verksamhet, det är byggnad med olika lokaler.

Text och bild: Urban Hermansson, ordförande

 

Additional information