Samverkan och grannsämja trots olikheter
Det religiösa Sverige har förändrats i grunden de senaste 30 åren. De flesta av oss möter i vardag och högtid människor med annan tro och andra kulturella rötter än det traditionellt svenska och västerländska.

I Nacka kommun är detta tydligt i Fisksätra. Bostadsområdet har  8.000 invånare med rötter i ett 80-tal länder. Där finns en Muslimsk förening och en Katolsk församling. Svenska kyrkan har haft verksamhet sedan området byggdes på 70-talet.

Genom åren har goda relationer vuxit fram mellan kristna och muslimer. Kontakterna har fördjupats genom samverkansprojekt och dialog om tro och liv.

Nacka församling och St Konrads katolska församling har också sedan länge haft ett ekumeniskt samarbete. Varje söndag firas både katolsk och svenskkyrklig gudstjänst i Fisksätra kyrka.


Källan Fisksätra råd- och stödcenter 
Dialogen och samverkan har skapat kunskaper om både likheter och olikheter i tro och tradition. Bland likheterna finns tron att varje människa är skapad av Gud. Likaså delas viljan och längtan efter fred och vikten av ansvar för varandra. Båda religionerna betonar särskilt solidaritet med dem som lever i utsatthet och svårigheter.

Tillsammans med Stockholms stadsmission startade därför de tre samfunden Källan Fisksätra råd- och stödcenter hösten 2008. Centret arrangerar föräldrarkurser, samtalsgrupper kring samhällsfrågor, svenskundervisning mm. Andra viktiga uppgifter är att förmedla kontakter med myndigheter, juridisk hjälp och andra instanser. Möjlighet till enskilda samtal finns för stöd och råd.

De som arbetar i centret är både muslimer och kristna. Denna samverkan ger en stor kompetens i språk, kultur, religion, sociala frågor och det svenska samhället. KÄLLAN drivs idag av Stockholms stadsmission, Nacka församling, Muslimernas förening i Nacka och Stockholms katolska stift. Även den lokala fastighetsägaren Stena Fastigheter och Nacka kommun bidrager ekonomiskt.


Guds Hus
Ur samverkan i KÄLLAN växte så småningom en idé fram om att lösa samfundens lokalbehov gemensamt. Projektet kallas Guds Hus och innebär att bygga om den nuvarande kyrkan så den bättre kan delas av katoliker och protestanter. Muslimernas förening planerar att bygga en moské bredvid kyrkan. Tillsammans skall detta bli ett Guds Hus där samfunden kan leva sitt eget liv i god grannsämja men också samverka kring gemensamma angelägenheter

I februari 2012 invigdes det nya kyrkorummet som nu kommer att inredas så att båda församlingarna känner hemhörighet.

I december 2012 sålde Nacka församling mark i anslutning till kyrkan till Muslimernas förening. Där skall Fisksätra moské byggas och de två byggnaderna sammanfogas av ett glasparti. Just nu pågår ett intensivt arbete för att finansiera byggets kostnader. Under våren 2014 kan man bestämma tid för byggstart.  
 
Som en del i viljan att lära känna varandra har det pågått dialogkvällar, caféföreläsningar, studieresor, seminarier mm sedan projektet startade 2009. Den verksamheten kommer att fortsätta men nu som en del av Guds Hus Vänförenings arbete.


Möjligheter tack vare olikheter
Att samverka är inte det samma som att sammanblanda. Moskén med mark och byggnad ska bekostas, ägas och drivas av Muslimernas förening. Relationen mellan St Konrads katolska församling och Nacka församling regleras av ett hyresavtal.

Varje samfund ska driva sin egen verksamhet och gudstjänst/böneliv. Medlemmarna kan då fördjupa sin tro och tradition och ge den vidare till nästa generation.

Närheten till varandra ger dock möjlighet till fortsatt samarbete där värderingar och behov sammanfaller. Tillsammans kan man då bidraga till goda livsvillkor för människor i Fisksätra.


Kontakta oss

Ordförande för vänföreningen Guds Hus
Maria Stenbom
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0708-721127

Projektledare för Källan Fisksätra råd- och stödcenter
Pernilla Landin, diakon/socionom, 070-421 75 53
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


  

 


  
 

 

 

Additional information