”Jag vill att mina barn och barnbarn ska växa upp på en plats där människor från olika religioner och kulturer kan samarbeta och leva tillsammans i respekt och vänskap”

Orden ovan kommer  ifrån en pappa som är aktiv i det interreligiösa samarbetet som pågår i bostadsområdet Fisksätra i Nacka. Under 10 år har muslimer, katoliker och protestanter träffats i dialoggrupper, studieresor, seminarier, familjeverksamheter och gemensamma fester.

En av de frukter som vuxit fram ur möten och nya relationer är det sociala centret Källan Fisksätra råd- och stödcenter som öppnades för 5 år sedan.

Ett annat resultat är ombyggnaden av den kyrka som finns i Fisksätra. Nu firar både S:t Konrads katolska församling och Nackas svenskkyrkliga församling sina gudstjänster i samma kyrkorum.

I en nära framtid planerar Muslimernas förening i Nacka att bygga en moské i anslutning till den nuvarande kyrkan. De två byggnaderna ska bindas samman och kallas Guds Hus i Fisksätra. Där ska de tre samfunden leva sina egna liv, men också samverka i gemensamma intressen.

FISKSÄTRA – GLOBAL BY
När världen förändras, förändras Sverige. Fisksätra är ett exempel på hur globaliseringen fört människor och nationer närmare varandra. Bland de 8000 invånarna finns människor som har rötter i ett 80-tal olika länder. För en fungerande vardag ställs höga krav på respekt för olikheter och samverkan över kulturella och religiösa gränser.

Guds Hus och dess verksamheter vill vara ett bidrag till att öka tilliten, kunskapen och respekten mellan människor i Fisksätra. Man vill visa att de religiösa samfunden kan spela en aktiv roll för en positiv utveckling i lokalsamhället och att religion kan vara fredsskapande och föra människor närmare varandra. 

De tre samfunden har tillsammans formulerat en Värdegrund där detta uttrycks:

Guds Hus vill
 
* tillvarata  samfundens möjligheter att skapa tillit i kulturell mångfald i Fisksätra
* ge människor med olika religiösa traditioner möjlighet att mötas
* visa att religion är en enande kraft i lokalsamhället och en resurs i fredsarbete 


GUDS HUS VÄNFÖRENING
Guds Hus arbetet har väckt stort intresse både inom och utom Sverige. Många vill följa arbetet och ta del av de erfarenheter och kunskaper som skapas utefter vägen. Andra vill mer aktivt medverka. För att ge fler möjlighet att finnas med i detta nyskapande arbete bildades under hösten 2012 Guds Hus Vänförening.

Guds Hus Vänförening är nu under uppbyggnad och vill stödja Guds Hus arbete i Fisksätra. Föreningen kommer att vara en informationskälla kring dialogen och samverkan mellan de olika trossamfunden och den kommer att erbjuda studiecirklar, dialogsamtal, seminarier, studieresor, fester och familjeverksamheter mm. 

Guds Hus Vänförening tar inte ställning i religiösa frågor. Däremot vill den stödja dialog och samverkan över religions- och kulturgränser som uttrycks i Guds Hus Värdegrund. Alla, troende eller icke troende, är välkomna att bli medlem. 


VILL DU BLI MEDLEM?

Som medlem får Du
* information om Guds Hus pågående arbete.
* inbjudan till bl a caféföreläsningar, dialogkvällar, studiecirklar, studieresor mm.
* möjlighet att själv vara volontär i verksamheten.
* med medlemskap bidra till att Guds Hus i Fisksätra förverkligas.

Bli medlem och stöd vårt arbete! 
Medlemsavgiften är 100 kr/år. Är du ungdom under 25 år, pensionär, studerande eller arbetslös är avgiften 50 kr/år. 
Sätt in avgiften på Guds Hus Vänförenings: 
Plusgiro 66 14 49 – 9 
eller Swisha 123 023 5903

Skriv namn, adress och epost i meddelandefältet.

Välkommen till Guds Hus Vänförening!

Styrelsen


 

 

 

 

Additional information